"Met Fura de wind weer in de zeilen"

 

Fura Verzuimaanpak is úw partner in business

Onze aanpak wordt gekenmerkt door een sterke managementidentificatie, goed analytisch vermogen, kennis van organisatiestructuren en een vaardige communicatie. Doordat taken en verantwoordelijkheden op heldere en logische wijze zijn vastgelegd in een Service Level Agreement is het voor iedereen duidelijk wat hem/haar te doen staat. Met korte communicatielijnen, essentieel voor een goede en tijdige informatie-uitwisseling, ontstaat een slagvaardig aanpak. Onderliggende problemen worden snel herkend en aangepakt, waardoor verzuimsituaties ook echt opgelost kunnen worden.

Tegelijkertijd zorgen wij voor krachtige ondersteuning en coaching van het lijnmanagement zodat deze het gereedschap in handen krijgt om zelfstandig het verzuim te beheersen. Ten slotte verzamelen wij unieke managementinfo vanuit de contacten met werknemers en leidinggevende, waarmee u uw voordeel kan doen en waarbij bijvoorbeeld al in een vroeg stadium signalen kunnen worden aangegeven die kunnen duiden op verstoringen van het arbeidsproces.

 
Up
Down