"Met Fura de wind weer in de zeilen"

 

Netwerk van kwalitatieve dienstverleners

We beschikken over een uitgebreid netwerk op het gebied van reïntegratie, arbeidsomstandigheden, organisatieadvies, training en scholing en medische expertise. Wanneer specialistische inzet vanuit dit netwerk noodzakelijk is het verzuim effectief aan te pakken, zal dit steeds in goed overleg met u worden gedaan.

Zo wordt gedwongen winkelnering voorkomen en kunt ook uw eigen leverancier blijven inschakelen.
Met de verwijsfunctie van de bedrijfsarts (het zelfstandig verwijzen naar ziekenhuizen binnen uw regio) en het omzeilen van wachtlijstproblematiek, bestaat ruime ervaring.

 
Up
Down