"Met Fura de wind weer in de zeilen"

 

Ziekteverzuim is te managen

Nederland kent al jaren een hoog ziekteverzuim, zeker in vergelijking met de ons omringende landen. Dit hoge ziekteverzuim kan onvoldoende verklaard worden vanuit de arbeidsomstandigheden. De reden voor dit hoge verzuim moet volgens onze bedrijfsartsen gezocht worden in het feit dat in Nederland onvrede en machteloosheid gemakkelijk worden vertaald in ziekteverzuim. ‘Ziekte‘ en het hebben van ‘medische klachten’ zijn geaccepteerde redenen om niet deel te nemen aan het arbeidsproces.

Uit ervaring weten we dat alle verzuim boven 3% beïnvloedbaar is en daarmee in principe oplosbaar. We hebben ons tot doel gesteld om de onderliggende problematiek van dit beïnvloedbaar verzuim inzichtelijk te maken, medische van niet-medische factoren te scheiden en de organisatie handvatten aan te reiken hoe tot oplossingen te komen.

We gaan er van uit dat u (en uw leidinggevenden) na enige coaching door onze bedrijfsartsen heel goed in staat bent het overgrote deel van de verzuimproblematiek zelf op te lossen. De bedrijfsarts blijft op de achtergrond aanwezig om u bij te staan in die gevallen, waarin u er zelf niet uit komt. Door een lager ziekteverzuim ontstaat binnen de organisatie een meer evenwichtige verdeling van de werkbelasting waardoor een gezondere, flexibele en meer efficiënte organisatie ontstaat. Daarnaast komt er meer tijd en aandacht vrij voor ingewikkelder verzuimproblematiek.

Organisaties met een goed functionerende en effectieve verzuimbegeleiding ondervinden minder hinder van de strakke administratieve regelgeving rondom de Wet Verbetering Poortwachter en sparen hierdoor veel tijd en geld uit die beter besteed kan worden aan andere organisatiedoelen.

 
Up
Down