Up
Down
"Met Fura de wind weer in de zeilen"

 

Landelijk werkende netwerkorganisatie

Onze geregistreerde bedrijfsartsen hebben ruime ervaring opgedaan met de begeleiding van verzuimende werknemers, maar ook met de advisering en ondersteuning van het management hierin. Voor Fura Verzuimaanpak staat ziekteverzuimbegeleiding voor een gemeenschappelijke uitdaging van het lijnmanagement en de bedrijfsarts.

In de samenwerking ligt de regie van de verzuimbegeleiding bij de leidinggevende. Deze wordt hierin ondersteund door de bedrijfsartsen van Fura Verzuimaanpak en de HRM-functionaris. Bij aanvang worden transparante afspraken gemaakt en vastgelegd in een Service Level Agreement. Hierdoor bestaat er steeds duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden en wordt rolonduidelijkheid voorkomen. Dit leidt, samen met een heldere communicatie, tot een slagvaardige aanpak van ziekteverzuim.